Видео

Видео към лекцията "Задача 3 - Алгограми" от курса Октомври 2013 - Търсене и сортиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/-2GCZrvhSLk