Видео

Видео към лекцията "Задача 5 - Сито" от курса Октомври 2013 - Търсене и сортиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/H-k6UiD8mHQ