Видео

Видео към лекцията "Задача 6 - Игли" от курса Октомври 2013 - Търсене и сортиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/iBYM6km5fW0