Видео

Видео към лекцията "Задача 8 - Таблица" от курса Октомври 2013 - Търсене и сортиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/dATwgDtv-s4