Видео - Наков - 28.10.2013

Видео към лекцията "Въведение в програмирането" от курса C# част 1 - октомври 2013 .
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Shi7-Hg97Lo