Видео - 30.10.2013 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Лекция 9" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rrpoH7PECCY&feature=youtu.be