Видео - Наков - 1.11.2013

Видео към лекцията "Примитивни типове данни и променливи" от курса C# част 1 - октомври 2013 .
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tFn79t_Xo-0