Видео - 31 октомври 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Примерен ИТ Тест" от курса Октомври 2013 - JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=j4jMexbTMDw