Видео

Видео към лекцията "Ползване на обекти в JavaScript" от курса Октомври 2013 - JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hSyOd5mhb9o