Видео - Ники - 31 октомври 2012

Видео към лекцията "Примитивни типове данни и променливи" от курса C# част 1 - октомври 2013 .
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Thd6j4sZ-0I