Видео - Ивайло - 31 октомври 2013

Видео към лекцията "Примитивни типове данни и променливи" от курса C# част 1 - октомври 2013 .
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/_Ob5iaUp1Z8