Видео - 4 ноември 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Оператори и изрази" от курса C# част 1 - октомври 2013 .
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=LVpzTibbxaA