Видео - Светлин Наков - Октомври 2013

Видео към лекцията "Типове данни и променливи" от курса Октомври 2013 - JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=gYL4MTU4dA8