Видео - Дончо Минков - Март 2013

Видео към лекцията "Условни оператори" от курса Октомври 2013 - JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=C7sev-ebpQY