Видео - Дончо Минков - септември 2012

Видео към лекцията "Условни оператори" от курса Октомври 2013 - JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=dlZ97eWQ1wE