Видео - Светлин Наков - октомври 2013

Видео към лекцията "Масиви" от курса Октомври 2013 - JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zFizBVKgl-k