Видео - Иван Ванков (Gatakka) - 06.11.2013

Видео към лекцията "Лекция 10" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=y6bUsNYoBkA&feature=youtu.be