Видео - 13.11.2013 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Лекция 11" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ir9ps5WgzUQ&feature=youtu.be