Exam preparation - Telerik Logo & Spiral - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса C# част 1 - октомври 2013 .
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=UPiodKGLsS4