Exam preparation - Tribonacci & Quadronacci Rectangle - Янко

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса C# част 1 - октомври 2013 .
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=w4Gxz1w46rI