Видео - 20.11.2013 - Иван Ванков (Gatakka)

Видео към лекцията "Лекция 12" от курса PHP уеб разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=pfZu1oW1rC0&feature=youtu.be