Installing Windows Client and Server - Device Drivers Video

Видео към лекцията "1. Installing Windows Client and Server" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/BQ_jQX1cWd8