Network Configuration

Видео към лекцията "3. Networking Configuration" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/kOTuSHA4MVY