Видео - 3 декември 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Лекция - Теория на игрите" от курса Ноември 2013 - Теория на игрите.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p8eq9gBPonc