Видео - Дончо - 4 декември 2013

Видео към лекцията "Задача - Много в една" от курса Ноември 2013 - Теория на игрите.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_IKAoV_AV3o