Видео - част 1 - Дончо

Видео към лекцията "Език SQL - основи" от курса Декември 2012 - Бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8wNDfgBAD2E