Видео - Клас Матрица - Владислав Карамфилов

Видео към лекцията "Матрици и многомерни масиви" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_I2BG4w1Iyc