Видео - част 2 - Жоро

Видео към лекцията "Език SQL - основи" от курса Декември 2012 - Бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=cXX9iIC869w