Видео - 23 януари 2013 - Наков

Видео към лекцията "Обработка на изключения" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/e4dnXabUJFw