Видео - 22 януари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Текстови файлове" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=b9t7xpxGOro