Видео - Regular Expressions - Станислав Велков

Видео към лекцията "Стрингове и текстообработка" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tQrEkICIJJo