Видео - Regular Expressions за напреднали - Велко Николов

Видео към лекцията "Стрингове и текстообработка" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ve6zEYBN4dY