Видео

Видео към лекцията "IT Тест - Септември 2012" от курса Септември 2012 - Уеб дизайн с HTML5 и CSS3.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=AnsH4XgGxtI