Scans and Images - Part 2

Видео към лекцията "Scans and Images in Photoshop" от курса Photoshop за уеб, печат и видео (на английски).
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/Usuf1mXBLSg