Видео

Видео към лекцията "Достъп до данни през ADO.NET" от курса Декември 2012 - Бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ScVweOkCWKg