Видео

Видео към лекцията "NoSQL бази данни" от курса Декември 2012 - Бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=O74bKaz1l9I