Видео - условие

Видео към лекцията "Практически проект" от курса Декември 2012 - Бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=W2J6x9hX9Rc