Security Model Part 1

Видео към лекцията "4. Security Model" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/7BlETnObogo