Видео

Видео към лекцията "Въведение в MS SQL Server и MySQL" от курса Декември 2012 - Бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3_Hdw9rGLa4