Видео - 18.12.2013 - Светлин Пенков, Даниел Ангелов - част 1

Видео към лекцията "Приложен изкуствен интелект - ден 1" от курса Декември 2013 - Приложен изкуствен интелект.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=LwjjsqZZYMk&list=PLF4lVL1sPDSkSwwlGgyOWtCFZ-0qMmddt&index=2