Видео - 19 декември 2013 - Ивайло

Видео към лекцията "Бройни системи" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/nUUhwRzMzrw