Видео - 8 януари 2014 - Дончо

Видео към лекцията "Текстови файлове" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=MJRm8XMdW2M