Security Model Part 3

Видео към лекцията "5 . Security Model (Part 2 and 3)" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/H_vVAv9qpKY