Видео - 9 януари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Обработка на изключения" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/vM4vSHg2Xn4