Видео - 13 януари 2014 - Жоро

Видео към лекцията "Стрингове и текстообработка" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=OUPJka85mAU