Active Directory - Part1

Видео към лекцията "6. Active Directory Domain Services" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/dtECs3B_OCE