Видео - 26 януари 2014 - Жоро

Видео към лекцията "Масиви" от курса Януари 2014 - Algo Basics - Въведение в C++ част 2.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nrExyptmpo4