Видео - 14 декември 2012 - Дончо

Видео към лекцията "CSS - представяне на курса" от курса CSS стилизиране - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mA4pjE-Nlbo