Group Policy - Part1

Видео към лекцията "8. Group Policy" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/hw45VYu7KSs