Видео - 26 януари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Функции" от курса Януари 2014 - Algo Basics - Въведение в C++ част 2.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/vefTygoUoCI